Waarom poëtische bedrijfskunde? (1)

Omdat het ontregelt.
Omdat het ontroert.
Omdat het er (ook) is.
Omdat het ruimte schept.
Omdat het niet nuttig is.
Omdat het geweld in schoonheid vangt.

 

 

Waarom Poëtische Bedrijfskunde? 

 

Waarom poëtische bedrijfskunde? (2)

1) Het poëtische verwijst naar een esthetische beleving van de wereld van management en organisatie. Dat wil zeggen naar een zintuiglijke ervaring van die wereld: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Iets is dan mooi of lelijk, lekker of vies.

2) Het poëtische verwijst verder naar het talige karakter van bedrijfskunde: het spreken en schrijven over de wereld van management en organisatie als een taalspel. Dat taalspel kan omschreven worden als 'sociale poëzie'.

3) Tot slot verwijst het poëtische naar de rol van poëzie en kunst in het algemeen: prikkelen, uitdagen, tot nadenken stemmen, aan het lachen maken, ontroeren, bekritiseren, verleiden, misleiden, troosten, bekoren, in verwarring brengen, verzet bieden; poëtische bedrijfskunde (of beter: het IPBK) wil deze rol vervullen in de wereld van management en organisatie.

 

 

Wat is poëtische bedrijfskunde? (2)

Poëtische bedrijfskunde is een liefhebberij die openlijk of heimelijk, beroepsmatig en/of in de vrije tijd kan worden beoefend. Het IPBK wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze vorm van liefhebberij.

 

 

Wat is Poëtische Bedrijfskunde? (1)

Poëtische Bedrijfskunde is een bedrijfskunde die ontstaat ten gevolge van een poëtische blik op de wereld van management en organisatie. Het is een bedrijfskunde die oog heeft voor het unieke, overbodige, wonderlijke, absurde, on(be)grijpbare, dromerige, mysterieuze en nutteloze in die wereld. Het lezen van poëzie of het tot zich nemen van andere stimularia kan helpen die blik te ontwikkelen.